Our Location

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Welkom op deze informatiesite!

U wilt iets weten over Stichting Titus. Het doel van deze stichting, die in 1972 werd opgericht, is o.a.: evangelisatie in de ruimste zin van het woord.

Wat is ‘het evangelie’?

Dat is ‘de blijde boodschap’, die God in deze wereld laat vertellen: God zond Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus naar deze aarde. Hij leefde volmaakt, maar is als een misdadiger aan een kruis gestorven. God heeft Hem echter opgewekt uit de dood. Hij leeft en komt spoedig terug! Christenen die de Heer Jezus als hun Verlosser kennen en vergeving van hun zonden ontvangen hebben, gunnen u dat ook van harte!

‘Zó lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Bijbel: Johannes 3 vers 16).

Vergeving van zonden kan ieder krijgen, die zijn of haar zonden belijdt: ‘Als wij onze zonden belijden, Hij (God) is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ (Bijbel: 1 Johannes 1 vers 9).

Geloofsopbouw

Stichting Titus geeft ook lectuur uit tot opbouw van het geestelijk leven van christenen. Mocht u de Heer Jezus kennen, maar nog geen zekerheid van het geloof hebben, dan kunt u een email sturen naar info@stichtingtitus.nl. U ontvangt dan gratis het boekje: ‘Veilig, Zeker, Gelukkig’.

Andere boeken en boekjes, veelal laag in prijs, kunt u bestellen bij deze uitgeverij: www.uitgeverijdaniel.nl.

Naast lectuur, is er ook een uitvoerige download-site: www.oudesporen.nl. U vindt daar in meer dan 10 talen (veelal Nederlands) diverse bijbelstudieboeken die u gratis kunt downloaden, of die u op het scherm kunt lezen en, zo u wilt, kunt afdrukken. Op deze site kunt u zich bovendien abonneren op het gratis bijbelstudiemagazine ‘Rechtstreeks’, dat u als pdf maandelijks in uw mail-/inbox kunt ontvangen.

Persoonlijk contact

Wanneer u persoonlijk contact wilt hebben, kan dat ook. U kunt daarvoor een telefonische afspraak maken via 038-4543366 of een e-mail sturen naar info@stichtingtitus.nl.

Als u vrijblijvend een (deel van de) Bijbel, Gods Woord gratis wilt ontvangen, vul dan uw adresgegevens in en mail die naar: info@stichtingtitus.nl.
U kunt ook schrijven naar Stichting Titus, Zaan 14, 8032 AG Zwolle.